360 stopni – realna ocena

Case studies

18

mar

360 stopni – realna ocena

Mariusz był kierownikiem działu – od trzech lat nadzorował pracę zespołu osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym. Po pierwszym roku na nowym stanowisku Mariusz okrzepł i był raczej pozytywnie oceniany przez swoich przełożonych. Dostarczał oczekiwanych rezultatów, a w dziale panowała dobra atmosfera. Jego bezpośredniego szefa martwiło jednak to, że raz na jakiś czas dostawał negatywne komentarze na temat swojego podwładnego od kolegów z innych działów. Rozmowy z Mariuszem na ten temat nie przynosiły szczególnych efektów – każdorazowo stwierdzał, że nie widzi problemu.

W firmie tej zajmowaliśmy się diagnozą potrzeb szkoleniowych. W trakcie rozmów na temat zapotrzebowania pracowników, przełożony Mariusza opowiedział nam o swoim problemie. Zaproponowaliśmy mu przeprowadzenie testów 360 stopni, które pozwolą ocenić jego podwładnego przez wszystkich z którymi współpracuje. Pomysł na tyle się spodobał naszemu rozmówcy, że zdecydował się przeprowadzić takie badania dla wszystkich kierowników, którymi zarządzał.

Od momentu decyzji wystarczyło kilka dni na ukończenie przygotowań do badania. Dla każdego z badanych pracowników stworzona została lista osób, które miały go ocenić. Badania zostały zrealizowane przez nasz firmowy system ankietowania. Oceniane osoby oraz ich podwładni, współpracownicy, i przełożeni wypełniali ankiety na stronie, do której dostali spersonalizowane linki. Wymagało to tylko kwadransa, dlatego też wszyscy zrobili to w ciągu założonych pięciu dni.

Już trzy dni później spotkaliśmy się z każdą z badanych osób, wspólnie z nią i jej przełożonym omawiając wyniki jej indywidualnego raportu. Dotyczyło to również Mariusza. Okazało się, że chociaż miał on dobre oceny od przełożonego i podwładnych, to współpracownicy wskazali na kilka negatywnych zjawisk. Mariusz był zaskoczony, ale po pierwszej chwili oporu przyznał, że faktycznie ma problem z kilkoma relacjami i nie umie rozwiązać pojawiających się konfliktów.

W trakcie rozmowy Mariusz dokładnie omówił ze swoim przełożonym oraz z nami przyczyny tej sytuacji i doszedł do wniosku, że są rzeczy w jego zachowaniu, które powinien zmienić. Bardzo pomógł mu w tym fakt, że oceny od jego współpracowników były spójne – wszyscy wskazywali na te same problemy. Mariusz razem ze swoim szefem, przy wsparciu naszego konsultanta ustalili plan działań naprawczych.

Efektem badań 360 była bardzo szczegółowa analiza wyników każdego z pracowników. Dla nich było to ciekawe doświadczenie, pozwalające spojrzeć na siebie z boku. Dla naszego Klienta największą zaletą była zaś wszechstronność otrzymanych wyników: pozwalały one ocenić pracownika naprawdę szczegółowo i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje o jego dalszym rozwoju.

Chciałbyś przeprowadzić podobne badanie w Twojej firmie?

Poproś o ofertę

Zadowolenia naszych klientów
na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Skontaktuj się z nami

kom. +48 789 393 636
mail: biuro@badania.organizacji.pl