Audyt komunikacji wewnętrznej – zanim zainwestujesz w szkolenia!

Case studies

15

mar

Audyt komunikacji wewnętrznej – zanim zainwestujesz w szkolenia!

Pewna duża firma produkcyjna miała poważne problemy z komunikacją. Z liczącej ponad tysiąc osób załogi duża część miała negatywne opinie na temat przepływu informacji w zakładzie. Wyrażali to w ankietach satysfakcji pracowniczej, przekazywali bezpośrednio managerom czy też działowi HR. Nikt jednak nie miał do końca pomysłu, co z tym zrobić. Firma zleciła w końcu serię szkoleń z komunikacji dla kadry średniego i wyższego szczebla, inwestując w nie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nic to jednak nie dało. Pracownicy dalej byli niezadowoleni, a kadra kierownicza sfrustrowana niepotrzebnym – w ich mniemaniu – wysiłkiem.

Nasi konsultanci weszli do firmy na początku maja, kilka lat temu. Przez blisko sześć tygodni spotykali się z kadrą managerską, ankietowali pracowników, oglądali zakład, fotografowali tablice informacyjne, przeprowadzali wywiady indywidualne i zogniskowane wywiady grupowe. Ilość zebranych danych można porównać do badań przeprowadzanych na potrzeby doktoratu. W lipcu mogliśmy już zaprezentować wyniki. Efektem naszych prac było zidentyfikowanie kilku bardzo konkretnych strukturalnych barier, utrudniających przepływ informacji. Niewłaściwie zaprojektowana kolejność zebrań na różnych szczeblach, tablice informacyjne umieszczone w trudno dostępnych miejscach, czy też brak jasnych reguł przekazywania informacji z działu do działu, a także wadliwie zaprojektowany system odpowiedzialności za gazetę firmową.

Oprócz kilku systemowych problemów, konsultanci stworzyli listę ponad trzydziestu drobnych usprawnień. Pozwoliły one zlikwidować bariery komunikacyjne w różnych punktach organizacji a także zmniejszyć ilość niepotrzebnego szumu w skrzynkach mailowych. Te drobiazgi, w równym stopniu, jak duże problemy utrudniały życie i zniechęcały do skutecznej komunikacji.

Wiele z tych rzeczy było praktycznie niemożliwych do zaobserwowania od środka organizacji. Dzięki spojrzeniu z zewnątrz oraz naukowej metodologii, za pomocą której zbieraliśmy dane, mogliśmy zdiagnozować to, co umykało wzrokowi naszych klientów

Obok diagnozy, zaproponowaliśmy rozwiązania. Niskokosztowe, albo wręcz nie wymagające żadnych nakładów finansowych. Wszystkie zmiany, wprowadzone po audycie, kosztowały łącznie trochę ponad tysiąc złotych – z czego lwią część wydano na zakupienie nowych tablic. Inne zmiany obejmowały najczęściej zmiany procedur, drobne korekty zasad rozsyłania informacji czy też niewielkie reorganizacje. Efektem była znacząca poprawa komunikacji i zadowolenia pracowników w całej firmie

Chciałbyś przeprowadzić podobne badanie w Twojej firmie?

Poproś o ofertę

Zadowolenia naszych klientów
na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Skontaktuj się z nami

kom. +48 789 393 636
mail: biuro@badania.organizacji.pl