O firmie NAVIGO

Dla naszej firmy najważniejsze są:
przydatność wyników badań, rzetelność stosowanych metod i prostota prezentacji danych.

PROWADZIMY badania organizacji na potrzeby biznesu.

Rozumiemy, że wyniki naszych badań, takich jak audyt komunikacji wewnętrznej, mają na celu wspomagać decyzje naszych klientów. Dlatego też badamy tylko i dokładnie to, co jest potrzebne, koncentrując naszą pracę na przeprowadzeniu analiz, które będą przydatne.

W praktyce: pomożemy Państwu ustalić jakie badania organizacji przyniosą Wam konkretną wartość. Wierzymy, że nasza współpraca będzie dłuższa i bardziej wartościowa, jeżeli będziemy każdorazowo realizować wyłącznie te usługi, których naprawdę będziecie Państwo potrzebować.

Firma navigo łączy w sobie naukową fascynację światem organizacji z biznesową praktycznością.

Dzięki temu, że wywodzimy się ze świata nauki jesteśmy bardzo mocno nastawieni na metodologiczną rzetelność prowadzonych badań. Stosujemy wyłącznie naukowo sprawdzone metody, trzymając się restrykcyjnych procedur weryfikacji wniosków.

W praktyce: w większości naszych badań stosujemy procedurę triangulacji, oznaczającą że wnioski z badań uznajemy za prawdziwe, jeżeli potwierdzą je dwie niezależne od siebie metody badawcze. Tylko takie informacje umieszczamy też w raportach.

Rozumiemy, że nasi klienci mają wiele zadań i mało czasu.

Dlatego nawet najbardziej złożone wyniki prezentujemy w prosty i czytelny sposób. Dbamy o to, aby informacje które od nas otrzymacie były klarowne i jednoznaczne.

W praktyce: efekty naszych badań prezentujemy zawsze dodatkowo w formie graficznej, umożliwiającej ich łatwe przekazanie pracownikom firmy. Naszym znakiem rozpoznawczym są wielkoformatowe mapy organizacji, na których w graficzny sposób obrazujemy wyniki badań.

Wiemy z doświadczenia, że trzymając się tych trzech wartości jesteśmy w stanie dostarczać naszym klientom wyniki badań, które będą realnym wsparciem dla decyzji biznesowych.

dr Łukasz Srokowski
Dyrektor Zarządzający

Skontaktuj się z nami

Pracowaliśmy m.in. dla

Zadowolenia naszych klientów
na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Skontaktuj się z nami

kom. +48 789 393 636
mail: biuro@badania.organizacji.pl