icon-360

360 stopni

Oferta NAVIGO

Ocena 360
Każda firma musi dbać o rozwój swoich pracowników – a szczególnie o rozwój osób na stanowiskach kierowniczych.

Wszelkie działania rozwojowe mają jednak sens tylko, jeżeli będą odpowiedzią na konkretne potrzeby kompetencyjne. Najlepszym sposobem ustalania tych potrzeb jest badanie 360 stopni – ocena 360 stopni.

W ramach badania 360° manager jest oceniany przez wszystkich, z którymi współpracuje – ocena 360. Zaczynając od przełożonych, poprzez kolegów na równym szczeblu, na podwładnych kończąc.

Ocena 360 dokonywana jest najczęściej w drodze anonimowej ankiety. Na podstawie jej wyników tworzony jest następnie raport, opisujący silne i słabe strony badanej osoby. Ocena 360° jest wieloaspektowa, bazująca na kompleksowej matrycy 32 kompetencji w 8 kluczowych obszarach pracy managera.

Dzięki dedykowanemu systemowi do realizacji badań on-line, jesteśmy w stanie przeprowadzić szybkie badania, dające pracownikom pewność dochowania poufności.

Jeżeli chcecie się Państwo więcej dowiedzieć na temat badań 360 stopni, zapraszamy do kontaktu.

poproś o przygotowanie oferty

Zadowolenia naszych klientów
na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Skontaktuj się z nami

kom. +48 789 393 636
mail: biuro@badania.organizacji.pl