icon-audyt-komunikacji

Audyt komunikacji wewnętrznej

Oferta NAVIGO

Komunikacja wewnętrzna przekłada się na skuteczność firmy i w dłuższej perspektywie mocno wpływa na jej szanse biznesowe.

Dlatego coraz więcej firm z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw decyduje się na zamówienie profesjonalnego badania komunikacji, zwanego audytem komunikacyjnym.

Audyt komunikacyjny realizowany przez nas to kompleksowe badanie przeprowadzane w całej organizacji lub w jej części. W ramach prowadzonych audytów skupiamy się – tak jak przy audycie finansowym – w jak największym stopniu na twardych danych i mierzalnych zjawiskach. Wykorzystujemy kilka różnych, uzupełniających się metod, aby mieć pewność co do diagnozy.

Efektem przeprowadzonego przez nas audytu jest szczegółowy raport wskazujący mocne i słabe strony komunikacji w Państwa firmie. Prezentujemy w nim listę konkretnych problemów – oraz sugerowane przez nas metody ich rozwiązania. Wiemy z doświadczenia, że firmy, które wdrożyły nasze sugestie, doświadczały znacznej poprawy komunikacji i połączonego z tym wzrostu efektywności pracy i zadowolenia pracowników.

Jeżeli chcecie się Państwo więcej dowiedzieć na temat naszych audytów, zapraszamy do kontaktu.

poproś o przygotowanie oferty

Zadowolenia naszych klientów
na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Skontaktuj się z nami

kom. +48 789 393 636
mail: biuro@badania.organizacji.pl