icon-development-center

Development center

Oferta NAVIGO

Development center Wrocław
Strategicznym wyzwaniem każdej firmy jest pełne wykorzystanie potencjału pracowników i utrzymanie w organizacji najlepszych.

Aby to było możliwe, trzeba ich jednak najpierw zidentyfikować.

Każdy manager potrafi określić, których pracowników najbardziej docenia. Trudność polega jednak na tym, aby uczynić tę ocenę bardziej obiektywną i wspólną dla całej organizacji. Służyć temu może Development Center.

Development Center to narzędzie, które pozwala na ocenę u pracowników aktualnego poziomu  założonych kompetencji oraz wskazanie obszarów, w których mają oni największy potencjał, a także obszarów wymagających zmiany. Development center Wrocław.

Możemy zrealizować dla Państwa Development Center w oparciu o listę kompetencji wybraną przez Was, lub też wypracowaną wspólnie z naszymi konsultantami.

Efektem przeprowadzonej sesji będzie szczegółowy, wieloaspektowy raport na temat każdego z uczestników, a także – w miarę potrzeb – raport zespołowy analizujący wzajemne interakcje pomiędzy członkami badanych zespołów.

Dodatkowo, każda z badanych osób otrzyma indywidualną sesję informacji zwrotnej, a także – w miarę potrzeb – sesję planowania rozwoju przeprowadzoną we współpracy z jej bezpośrednim przełożonym.

Jeżeli chcecie się Państwo więcej dowiedzieć na temat realizowanych przez nas Development Center, zapraszamy do kontaktu.

poproś o przygotowanie oferty

Zadowolenia naszych klientów
na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Skontaktuj się z nami

kom. +48 789 393 636
mail: biuro@badania.organizacji.pl